Most read

Mai 2018

Mbrëmë në xhaminë shqiptare „Mesxhidi-Nur“ në Frauenfeld u organizua një iftar prej organizatës islame multinacionale të pjesës lindore të Zvicrës, DIGO, në të cilin merrnin pjesë personalitete të ndryshme të jetës fetare dhe kulturore në vend, si dhe kryesues të xhamive anëtare të DIGO-s, të cilët në një pjesë të madhe kishin ardhur me imamët […]

Lexo më shumë

Pyetja: Nëse agjërimi bie në kohën e provimeve, kur dita është e gjatë 18 apo 20 orë, a lejohet të mos agjërohet? Përgjigjja: Muslimani duhet të ngrihet në syfir dhe ta bëjë nijet agjërimin. Nëse mund ta plotësojë gjatë ditës, kjo është mirësi e All-llahut, e nëse has në pengesa të mëdha, atëherë le të […]

Lexo më shumë

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën në cilësi të përfaqësuesit të autorizuar nga aksionerët, të cilët si zakonisht, e autorizojnë kompaninë që t’i kryej detyrimet dhe borxhet. Por, nëse aksionerët kërkojnë që kompania mos e kryej […]

Lexo më shumë

Pyetja: Nëse kur jemi duke agjëruar me harresë hamë diçka, e pastaj na kujtohet dhe e lëmë, a duhet ta agjërojmë atë ditë, apo të vazhdojmë të hamë dhe ta kompenzojmë me një ditë tjetër? PËRGJIGJA: Nëse një person është duke agjëruar dhe harron se agjëron, dhe si rezultat i kësaj ha apo pi diçka, […]

Lexo më shumë

Prof. Dr. Süleyman Uludağ Termi takva përdoret për të shprehur përpikërinë që tregohet në ndjekjen e urdhrave dhe këshillave të fesë dhe në largimin nga haramet dhe mëkatet. Përkufizimi Termin takva, i cili rrjedh nga rrënja vikajeh, që në aspektin etimologjik nënkupton “të ruhesh, të mbrohesh, të kesh kujdes, të largohesh, të respektosh, të jesh […]

Lexo më shumë

Pyetja: I nderuari dijetar i madh, Dr.Jusuf el-Kardavi. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Më intereson mendimi juaj për ata që udhëtojnë me aeroplan gjatë Ramazanit, dhe agjërojnë. Kur të perëndojë dielli, ekuipazhi i aeroplanit ndodh të lajmërojë se ka hyrë koha e Akshamit sipas kohës së qytetit mbi të cilin janë […]

Lexo më shumë

Dr.Bashkim Aliu Ramazani është shkollë e madhe në jetën e njeriut, sepse krahas asaj që ndikon drejtpërdrejtë në jetën e muslimanit, i cili këtë veprim e bën për shkak obligimit dhe bindje të fortë se Allahu do ta shpërblejë e ai do të reflektohet pozitivisht në jetën e tij, agjërimi në një mënyrë ndikon dhe […]

Lexo më shumë
Go to TOP