Most read

Artikuj

Share some home tips – For better life

Hoxhë Nehat Ismaili Zvicër, 16.01.2021 Vetëvrasja është një nga temat më komplekse, më të dhimbshme dhe më shqetsuese në botë, një temë që ka impakt të thellë kulturor dhe shoqëror, e cila merr shumë forma dhe trajta, prek të gjitha shoqëritë, të gjitha grupmoshat dhe të gjitha nivelet kulturore. Studimi i fenomenit të vetëvrasjes kërkon […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat ISMAILI Unë nuk kam njohur  mendimtar dhe imam shqiptar më të guximshëm se hoxhë Jakup Asipi, Allahu e mëshiroftë! Nuk kam njohur komentues të Kur’anit Fisnik më të zhdërvjelltë, më të sinqertë dhe më inteligjent se Mulla Jakupi. Ai ishte një mendimtar dhe imam me dituri enciklopedike në epokën moderne. Ai nuk kishte […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Në fund të çdo viti, ne nxitojmë të numërojmë arritjet tona, të analizojmë sukseset dhe dështimet tona. Bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur një përgjigje të kënaqshme për një shqetsim të vetëm: çfarë kemi bërë sidomos gjatë këtij viti ? Nuk ka dyshim që viti që lamë mbas  nuk ishte një […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Kujt i shërben terrorizmi? Kush dëshiron që problemet e Lindjes së Mesme t’i transferoj në botën perëndimore? Kush dëshiron që t’i etiketojë shqiptarët e proviniencës islame si terroristë? A janë muslimanët fetarë terroristë? Këto pyetje dhe shumë të tjera kanë nevojë për përgjigje të sinqertë, të qartë, objektive, larg improvizimit, spontanitetit dhe […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija “O ju që besuat, përqafojeni të vërtetën (islamin) në tërësi, e mos ndiqni rrugën e djallit, sepse ai është armik juaji i hapët.” (Bekare, 208). “Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Do të shihni se njerëzit janë si mineralet (të ndryshëm). Ata që kanë qenë më të mirët në kohën e xhahilijetit (para islamit), janë më të mirët edhe […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Në përvjetorin e ditëlindjes së Muhammedit, paqa e Zotit qoftë mbi të, si çdo herë lindin dabate mes lejueshmërise apo jolejueshmërisë së përkujtimit të ditëlindjes së profetit të Zotit, paqa qoftë mbi të. Por kësaj rradhe më ndryshe, sigurisht të ndikuar nga rasti i fundit me satirizimin e figurës së profetit, që […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Liria e të menduarit dhe shprehurit është vlerë e padiskutueshme që shenjtërohet nga të gjithë por në disa momente keqinterpretohet në praktikat e saj në terren. Brishtësia e të menduarit dhe mënyra e të shprehurit janë rezultat i iluzioneve ideologjike, politike, i kufizimeve të decizioneve juridike religjioze, pse jo edhe kompleksit të […]

Lexo më shumë
Go to TOP