Most read

Artikuj

Share some home tips – For better life

Pyetja: Cili është mendimi juaj, në fakt cili është qëndrimi i Fesë Islame përkitazi me një person i cili ka shëndet të mirë dhe pasurinë e tij, të tundshme dhe të patundshme, ia ka dhënë njërit prej djemve të tij, ndërkaq djemtë e tjerë i ka privuar nga kjo pasuri pas vdekjes së tij. Personi […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe ‎udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij ‎dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim.‎ “O ju që besuat! Bëhuni plotësisht të […]

Lexo më shumë

Dr.Bashkim Aliji Prolog Trajtimi i një problemi nga këndvështrimi Islam, nënkupton referimin në burimet primare dhe unanime të të drejtës islame, Kur’anin dhe traditën profetike, gjegjësisht nxjerrjen e argumenteve nga tekstet e këtyre dy burimeve për t’i mbështetur tezat, vlerësimet dhe përfundimet për çështjen në fjalë. Më pas, vinë në shprehje krahasimet, analogjia dhe analiza […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Është plotësisht i pakontestueshëm fakti se rinia paraqet boshtin kurizor të një shoqërie dhe zemrën e një populli,gjegjësisht forcën më të madhe dhe më serioze e më efikase dhe adekuate e të thirrur për të bërë ndryshime,reforma,kthesë dhe ndryshime serioze dhe kualitative në shoqëri,të cilat në fakt edhe paraqesin nevojë dhe diktim të […]

Lexo më shumë

Nexhip Fazëll Kësakyrek Ruhi – O Nefs, sa i tmerrshëm që je brenda meje! Aq i ngjitur je me mua, saqë hija ime, në krahasim me ty, më duket e huaj… Aq brenda meje që je, aq në mua që je, aq unë që je, saqë tani nuk mund ta dalloj se cili është nefsi: […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Falënderimi më i parë i takon All-llahut Fuqiplotë. Atij i takojnë lutjet tona, deri sa t’i pranojë ato dhe i takon çdo gjë që ekziston në tokë dhe në qiej. Përshëndetjet dhe nderimet tona ia dedikojmë pejgamberit tonë të dashur, Muhammedit alejhis-selam, ndërsa lutemi vazhdimisht që Zoti ynë të bekojë dhe të […]

Lexo më shumë

Vendimi nr.113 (7/24) Këshilli Evropian për Fetva dhe Gjurmime vendosi si vijon: I – Mbrojtja e bukurisë dhe zbukurimi është nga objektivat e legjislacionit islam. Allahu i Madhërishëm ka thënë:<<Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur>>[Et-Tinë: 4]; <<Thuaj:”Kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robtë e […]

Lexo më shumë

“Allahu ngadhënjen gjithmonë në çdo qëllim të Tij, por shumica e njerëzve nuk e dinë këtë.” (Jusuf, 21) I nderuari xhemat, sot do të sjellim disa porosi dhe mesazhe të nxjerrja nga historia e një profeti të madh të përmendur në Kur’anin fisnik. Pra, bëhet fjalë për një histori suksesi në këtë botë. Ne sot do […]

Lexo më shumë

Dr. Selver Xhemaili “O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përgatitur për të nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju! Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!” Hashr, 18-19.  Njeriu është qenia më e dalluar që […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Fundi i 2018 do të shënohet nga zëri i protestave studentore në trojet shqiptare, duke filluar nga toka mëmë-Shqipëria, e pastaj duke vazhduar edhe në qytetin simbol të martirizimit për dije dhe shkencë në shekullin XX-Tetovë, dhe duke përfunduar në Kosovë. Protestat e studentëve, në veçanti ato në Shqipëri, për nga aparenca dhe […]

Lexo më shumë
Go to TOP