Most read

Artikuj

Share some home tips – For better life

Dr. Selver Xhemaili “O besimtarë, frikësojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se ç’ka përgatitur për të nesërmen! Kijeni frikë Allahun, sepse Ai di çdo gjë që bëni ju! Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Ai i bëri të harronin vetveten!” Hashr, 18-19.  Njeriu është qenia më e dalluar që […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Fundi i 2018 do të shënohet nga zëri i protestave studentore në trojet shqiptare, duke filluar nga toka mëmë-Shqipëria, e pastaj duke vazhduar edhe në qytetin simbol të martirizimit për dije dhe shkencë në shekullin XX-Tetovë, dhe duke përfunduar në Kosovë. Protestat e studentëve, në veçanti ato në Shqipëri, për nga aparenca dhe […]

Lexo më shumë

Mr. Rehan Neziri Dhuna familjare nuk është çështje private! Njerëzit që i shtyp dhe i dhunon, nuk janë pronë e jotja!   Një element i rrezikshëm që e kërcënon familjen dhe mbarë shoqërinë është dhunabrenda familjes. Përderisa dhuna shoqërore është e dukshme dhe vërehet nga shumëkush, dhuna brenda familjes në të shumtën e herëve mbetet e […]

Lexo më shumë

Pyetja: I nderuari profesor, Dr.Jusuf el-Kardavi, Allahu të ruajt. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Në kohën e fundit po diskutohet me të madhe për punën e fëmijëve dhe për statusin juridik të punës së fëmijëve, pasi ka mbështetës dhe kundërshtues të kësaj dukurie. Për atë, ju drejtohem juve për të treguar […]

Lexo më shumë

Rejhan Neziri Kreuzlingen, 24.09.2018 Të dielën që shkoi, më 23 shtator 2018, në referendumin e kantonit të St. Gallenit, mbi 66 % e votuesve, më shumë se që pritej, votuan pro ndalesës së mbulimit të plotë të fytyrës, edhe pse me këtë rast synimi ishte ndalimi i burkës (mbulesës së tërë trupit po edhe i fytyrës nga […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Me 2 Gusht, Republika e Maqedonisë, festoi Ditën e Republikës dhe dy Ilindenët historik, 115 vjetorin e fillimit të Kryengritjes së Ilindenit dhe 74 vjetorin e KAÇKM-së. Ilindeni në shqip d.m.th., “Dita e Ilisë, dhe është festë fetare e cila lidhet me Shën Ilinë te sllavët-ortodoks, gjegjësisht ky personalitet, sipas besimit të tyre, […]

Lexo më shumë

Rejhan Neziri Diagnostikët e kohës nuk janë unanimë sa i përket rëndësisë që feja e ka ose jo në një botë gjithnjë në globalizim e sipër. Ajo për çka ata janë unanimë, është fakti se fetë në dekadat e kaluara u janë nënshtruar proceseve të thella të transformimit. Me ndikim të dukshëm këtu na paraqitet […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Kemi numër të madh hatmesh, leximesh e mësimesh përmendësh të Kur’anit, por nuk kemi për hatër të Kur’anit respektim të tjetrit, familjes, shoqërisë, botës, xhamisë, rendit, namazit, duasë, prindërve, gruas, etj. Kemi kuantitet, e shumë pak kualitet, respektim të lartë të Mus’hafit, e fare pak të mësimeve, përmbajtjes dhe normave të tij. […]

Lexo më shumë

Prof. Dr. Safvet Haliloviq Termi insan (njeri) në Kur’anin fisnik përmendet 65 herë. Vërehet se në ajetet në të cilët përmendet ky term shfaqen një sërë karakteristikash të njeriut, të cilat paraqesin natyrën thelbësore dhe qenien e brendshme të tij. Kur’ani Fisnik thekson rëndësinë e fesë dhe të ndjekjes së drejtimit të cilin e trasoi […]

Lexo më shumë

Prof.Dr.Vehbe Ez-Zuhajli Marrë parasyshë se fejesa nuk është martesë, por premtim për martesë, sipas mendimit të pjesës më të madhe të juristëve, i fejuari apo e fejuara lejohet të tërhiqen prej fejesës.Kjo, ngase derisa nuk ka kontratë martese, nuk ka detyrim dhe domosdoshmëri që t’i përmbahesh diçkahit.Mirëpo, moralisht duhet që palët mos e thejnë premtimin […]

Lexo më shumë
Go to TOP