Most read

Artikuj

Share some home tips – For better life

Pyetja: I nderuari profesor, Dr.Jusuf el-Kardavi, Allahu të ruajt. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Në kohën e fundit po diskutohet me të madhe për punën e fëmijëve dhe për statusin juridik të punës së fëmijëve, pasi ka mbështetës dhe kundërshtues të kësaj dukurie. Për atë, ju drejtohem juve për të treguar […]

Lexo më shumë

Rejhan Neziri Kreuzlingen, 24.09.2018 Të dielën që shkoi, më 23 shtator 2018, në referendumin e kantonit të St. Gallenit, mbi 66 % e votuesve, më shumë se që pritej, votuan pro ndalesës së mbulimit të plotë të fytyrës, edhe pse me këtë rast synimi ishte ndalimi i burkës (mbulesës së tërë trupit po edhe i fytyrës nga […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Me 2 Gusht, Republika e Maqedonisë, festoi Ditën e Republikës dhe dy Ilindenët historik, 115 vjetorin e fillimit të Kryengritjes së Ilindenit dhe 74 vjetorin e KAÇKM-së. Ilindeni në shqip d.m.th., “Dita e Ilisë, dhe është festë fetare e cila lidhet me Shën Ilinë te sllavët-ortodoks, gjegjësisht ky personalitet, sipas besimit të tyre, […]

Lexo më shumë

Rejhan Neziri Diagnostikët e kohës nuk janë unanimë sa i përket rëndësisë që feja e ka ose jo në një botë gjithnjë në globalizim e sipër. Ajo për çka ata janë unanimë, është fakti se fetë në dekadat e kaluara u janë nënshtruar proceseve të thella të transformimit. Me ndikim të dukshëm këtu na paraqitet […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Kemi numër të madh hatmesh, leximesh e mësimesh përmendësh të Kur’anit, por nuk kemi për hatër të Kur’anit respektim të tjetrit, familjes, shoqërisë, botës, xhamisë, rendit, namazit, duasë, prindërve, gruas, etj. Kemi kuantitet, e shumë pak kualitet, respektim të lartë të Mus’hafit, e fare pak të mësimeve, përmbajtjes dhe normave të tij. […]

Lexo më shumë

Prof. Dr. Safvet Haliloviq Termi insan (njeri) në Kur’anin fisnik përmendet 65 herë. Vërehet se në ajetet në të cilët përmendet ky term shfaqen një sërë karakteristikash të njeriut, të cilat paraqesin natyrën thelbësore dhe qenien e brendshme të tij. Kur’ani Fisnik thekson rëndësinë e fesë dhe të ndjekjes së drejtimit të cilin e trasoi […]

Lexo më shumë

Prof.Dr.Vehbe Ez-Zuhajli Marrë parasyshë se fejesa nuk është martesë, por premtim për martesë, sipas mendimit të pjesës më të madhe të juristëve, i fejuari apo e fejuara lejohet të tërhiqen prej fejesës.Kjo, ngase derisa nuk ka kontratë martese, nuk ka detyrim dhe domosdoshmëri që t’i përmbahesh diçkahit.Mirëpo, moralisht duhet që palët mos e thejnë premtimin […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu PËRCJELLJA E RAMAZANIT Sot është dita e Bajramit, dita  kremtimit të asaj periudhe të bujshme një mujore të Ramazanit me adhurim, veprim konstruktiv, aktivitete produktive, pastrim të shpirtit dhe ngritje në piedestalet më të larta të botës morale dhe shpirtërore. Pa kufij e falenderojmë Allahun e madhërishëm i Cili na mundësoi që muajin […]

Lexo më shumë

Bashkim Aliu Çlirimi i Mekes është njëra nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë islame e cila dëshmoi për fitoren e madhe të besimit në një Zot mbi politeizmin, dhe të besës mbi tradhëtinë. Mekeja është qyteti në të cilin lindi Muhamedi s.a.v.s. dhe aty i zbriti shpallja, e para kësaj, ky qytet u formua […]

Lexo më shumë
Go to TOP