Most read

Artikuj

FETVA-ja (28/30) PYETJA: Nëse ndodh që autoritetet në një shtet të marrin vendim për djegien e kufomave të personave të cilët kanë vdekur si shkak i infektimit me Covid-19, a u falet namazi i xhenazes mbetjeve të tyre mortore, apo atyre u falet namazi i xhenazes në mosprezencë-salatu-l-gaib? Si të veprojnë muslimanët para një vendimi të […]

Lexo më shumë

Vëllezër të dashur! All-llahu i Lartmadhërishëm dhe i Plotfuqishëm nga dashuria dhe urtësia e Tij e krijoi njeriun, ia mësoi të saktën, e ngriti në pozita të larta dhe e vlerësoi mbi të gjitha krijesat e Tij dhe ia paraqiti e përgatiti shkaqet që ai të jetoi i lumtur. All-llahu i Madhërishëm njeriut ia dha […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija “Kërkoni ndihmë me durim dhe namaz, kjo është diçka e madhe përveçse për të devotshmit që janë të përulur, të cilët janë të bindur se do e takojnë Zotin e tyre dhe se do kthehen tek Ai”. (Bekareh 45-46). Vëllezër dhe motra besimtare, të jetojmë pak çaste me Pejgamberin a.s. dhe me madhështinë […]

Lexo më shumë
Go to TOP