Most read

Artikuj

Bashkim Aliu Shpërthimi i virusit pandemik Covid 19, i cili shkaktoi pasoja globale, kryesisht po trajtohet në kontekst medicinal dhe farmaceutik, por nuk mungojnë as qasjet sociale, psikologjike, teologjike, etj., të cilat në një mënyrë apo tjetrën, ndihmojnë që të zbutet ankthi nga ky banor më i globalizuar, më i shpejtë, më ndikues dhe më […]

Lexo më shumë

Bekim Alimi KUR VDESIM, A THUA VALLË NE PUSHOJMË NGA KJO BOTË, APO KJO BOTË PUSHON NGA NE!? KUR TË NA JEPET DIÇKA SI AMANET , DUHET ATË TA REALIZOJMË MË BESË, APO TA TRADHTOJMË? NËSE NUK DIMË TË VOZISIM MIRË DHE NDODH AKSIDENTI, A ËSHTË MIRË QË KËTË PAAFTËSI TONËN T’IA GJUAJMË ZOTIT, DUKE […]

Lexo më shumë

Nehat Ismaili Ky patogjen (Korona) delikat e zgjoi njerëzimin nga pakujdesia dhe letargjia. Megjithë madhështinë e programeve qeveritare parandaluese dhe kuruese, ne ende ndiejmë kufizimet e tyre në përgjithësi dhe që shkaqet materiale të ushtruara edhe përskaj rëndësisisë së tyre nuk janë të mjaftueshme dhe se njerëzimi duhet të pranojë dobësinë e tij përballë një […]

Lexo më shumë

(Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam) Falënderimi i takon Allahut, përveç të Cilit nuk ka tjetër, bekimi dhe paqa qofshin mbi atë pas të cilit nuk ka pejgamber tjetër, zotëriun dhe pejgamberin tonëMuhammedin. Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam, në sesionin e gjashtëmbëdhjetë të mbajtur në Mekke, prej 21-26/ X/ 1422h që përputhet me  datën […]

Lexo më shumë

PËRGJIGJJA: Falënderimi i takon Allahut, përveç të Cilit nuk ka tjetër, bekimi dhe paqa qofshin mbi atë pas të cilit nuk ka pejgamber tjetër, zotëriun dhe të dërguarin tonë, Muhammedin s.a.v.s. Komisioni për Çështje Fetare pranë Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër e shqyrtoi pyetjen e dërguar nga Abdulkerim Sadiku, dhe pas analizës dhe […]

Lexo më shumë

Konsumimi i sirupit prej kanabisi për çështje shëndetësore  Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, përveç të Cilit nuk ka tjetër, bekimi dhe paqa qofshin mbi atë pas të cilit nuk ka pejgamber tjetër, zotëriun dhe të dërguarin tonë, Muhamedin s.a.v.s. Komisioni për çështje fetare pranë Unionit të Bashkësive Islame Shqiptare në Zvicër, e shqyrtoi çështjen e […]

Lexo më shumë

Dr.Bashkim Aliu Në debatin e tij për superioritetin e demokracisë liberale, Francis Fukujama shprehet se “ka argumentuar se demokracia liberale mund të përbëjë “pikën e fundit të evoluimit ideologjik të njerëzimit” dhe “formën përfundimtare të qeverisjes njerëzore”…dhe se viteve të fundit, në botë është shfaqur një konsensus i jashtëzakonshëm lidhur me ligjshmërinë e demokracisë liberale […]

Lexo më shumë
Go to TOP