Most read

Dezember 2019

Dr. Bashkim Aliu Koncepti islam mbi shoqërinë dhe individin, ndërtohet mbi parimet e qarta kur’anore të formimit të individit të shëndoshë, e pas kësaj edhe shoqërisë së shëndoshë ku të gjitha elementet e saj do të jenë të barabartë dhe të gjitha segmentet jetësore unike. Kjo rezulton marrëdhënie specifike shoqërore dhe raporte shoqërore dhe raporte […]

Lexo më shumë
Go to TOP