Most read

Januar 2021

Hoxhë Nehat Ismaili Zvicër, 16.01.2021 Vetëvrasja është një nga temat më komplekse, më të dhimbshme dhe më shqetsuese në botë, një temë që ka impakt të thellë kulturor dhe shoqëror, e cila merr shumë forma dhe trajta, prek të gjitha shoqëritë, të gjitha grupmoshat dhe të gjitha nivelet kulturore. Studimi i fenomenit të vetëvrasjes kërkon […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat ISMAILI Unë nuk kam njohur  mendimtar dhe imam shqiptar më të guximshëm se hoxhë Jakup Asipi, Allahu e mëshiroftë! Nuk kam njohur komentues të Kur’anit Fisnik më të zhdërvjelltë, më të sinqertë dhe më inteligjent se Mulla Jakupi. Ai ishte një mendimtar dhe imam me dituri enciklopedike në epokën moderne. Ai nuk kishte […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Në fund të çdo viti, ne nxitojmë të numërojmë arritjet tona, të analizojmë sukseset dhe dështimet tona. Bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur një përgjigje të kënaqshme për një shqetsim të vetëm: çfarë kemi bërë sidomos gjatë këtij viti ? Nuk ka dyshim që viti që lamë mbas  nuk ishte një […]

Lexo më shumë
Go to TOP