Most read

April 2021

Hfz. Mehas Alija “Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i Madh, i di qëllimet.” (El-Bekare, 261). Të nderuar vëllezër e motra! Jemi në muajin Ramazan dhe po […]

Lexo më shumë

PYETJA: Si do të veprojë me agjërimin i burgosuri apo i zënuri peng? PËRGJIGJJA : Agjërimi është privim nga epshet dhe ndalim nga gjërat që e prishin, si:haja, pija dhe kontakti seksual, me qëllim për t’u afruar te Allahu i Madhërishëm. Muslimani ka mundësi ta bëjë nijet agjërimin në çfardo gjendje që të jetë, bile […]

Lexo më shumë

Hoxhë Nehat Ismaili Kur’ani fisnik si një Libër i Zotit është i mrekullueshëm në vetvete dhe mbart brenda tij një projekt të integruar për të kuptuar jetën ashtu siç është, jo siç duam ne, dhe problemi është gjithmonë në sytë që lexojnë këtë Libër të shenjtë, a do ta lexojmë me sy të përgjumur, të […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Sot ishte e xhumaja e dytë e Ramazanit të këtij vitit, 2021. Gati po i kalojmë dy javë nga se ia kemi filluar agjërimit, respektivisht ramazanit. Nga fillimi i kësaj hutbeje, do ta lusja All-llahun xh.sh. që të na i hap dyert e mëshirës, të magfiretit dhe të mirësive të Tij. Se […]

Lexo më shumë

Të nderuar vëllezër e motra! Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër njofton besimtarët muslimanë se të martën, më 13 prill 2021, do të kemi ditën e parë të muajit të Ramazanit të vitit 2021 / 1442. Ky është ramazani i 1440 që kur Allahu i Lartë ia zbriti Muhammedit a.s. ajetin e Kur’anit: „O ju që […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija “Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus, 58) “Për agjëruesin ka dy gëzime: Gëzimi i parë është kur të çel iftar, kurse gëzimi i dytë është kur të takojë Allahun xh.sh. në Ditën e Gjykimit.” (Hadith, […]

Lexo më shumë
Go to TOP