Most read

Artikuj

Bisedë me imamin nga Kreuzlingeni, Rejhan Neziri Kur flitet për radikalizimin, si zakonisht përmendet edhe roli i imamëve. Sipas mendimit Tuaj, çfarë roli mund të luanin imamët në parandalimin e proceseve të radikalizimit? Roli i imamit në këtë kontekst është kryesisht parandalues. Veprimtaria e tij në xhami, ndër të tjerat me gjeneratat më të reja, […]

Lexo më shumë

Autor: Joas Wagemakers Nga gjermanishtja: Rejhan Neziri 1. Hyrje Çdokush që tanimë e ka vizituar së paku një web faqe selefiste, ai duhet ta ketë kuptuar rëndësinë e “metodës” (menhexh sh. menahixh) në selefizëm. Me këtë nënkuptohet një shprehje e cila shënon zbatimin praktik të parimeve të besimit në fusha të ndryshme të jetës. Në […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Falënderimi i takon Zotit të botëve, salavatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të Tij, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e pasojnë për të mirë deri në ditën e gjykimit. “O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e […]

Lexo më shumë

Mr. Rejhan Neziri Kur’ani dhe në përgjithësi feja islame, i drejtohet njeriut në shenjë dashurie dhe mëshire e pafund e Zotit, i Cili pasi e krijoi njeriun, atij i dërgoi profetë e libra të shenjtë, për t’ia treguar rrugën më të shkurtër për arritjen e lumturisë në këtë dhe në botën tjetër. I pari që […]

Lexo më shumë

Hfz. Mehas Alija Falënderimet e sinqerta tonat janë për Zotin e Lartë, Allahun xh.sh. I dërgojmë salavat e përshëndetje të zemrës, krenarisë së njërëzimit, Muhammedit a.s. I nderuari kryetar i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Skender ef. Bruçaj Të nderuar myftinjë të Shqipërisë, Të dashur imamlerë, hatibë, mualimë, teologë, si dhe ju, shumë të respektuar mysafirë […]

Lexo më shumë
Go to TOP