Most read

Fetva

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën në cilësi të përfaqësuesit të autorizuar nga aksionerët, të cilët si zakonisht, e autorizojnë kompaninë që t’i kryej detyrimet dhe borxhet. Por, nëse aksionerët kërkojnë që kompania mos e kryej […]

Lexo më shumë

Pyetja: Nëse kur jemi duke agjëruar me harresë hamë diçka, e pastaj na kujtohet dhe e lëmë, a duhet ta agjërojmë atë ditë, apo të vazhdojmë të hamë dhe ta kompenzojmë me një ditë tjetër? PËRGJIGJA: Nëse një person është duke agjëruar dhe harron se agjëron, dhe si rezultat i kësaj ha apo pi diçka, […]

Lexo më shumë
Go to TOP